Wyniki konkursu „Nowe Idee – Ukraina”

Osiem wniosków uzyskało dofinansowanie w konkursie na wzmacnianie współpracy badaczy z UW z ukraińskim środowiskiem naukowym.

Jednym z wnioskodawców była prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW). Tytuł wniosku: Proteomika fluorobiałek: kompleksowe badania efektów stosowania leków stabilizowanych fluorem. Przyznane środki: 80 000,00 PLN.

Realizacja wyłonionych projektów projektów naukowych przyczyni się do osiągania doskonałości naukowej oraz poprawi międzynarodową rozpoznawalność badań realizowanych na Uniwersytecie. Efektem będą publikacje oraz wnioski o granty naukowe, finansowane ze źródeł zewnętrznych (złożone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu).

Przychylając się do wniosku Komisji Konkursowej, Kierownik Programu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu konkursu do kwoty 666 138,96 zł.

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 23 lipca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 01 sierpnia 2022