Publikacja w Progress in Energy and Combustion Science (2022)

Methods for the conversion of biomass waste into value-added carbon nanomaterials: Recent progress and applications

S. K. Tiwari, M. Bystrzejewski, A. De Adhikari, A. Huczko, N. Wang

Progress in Energy and Combustion Science (Volume 92, September 2022, 101023)

https://doi.org/10.1016/j.pecs.2022.101023

Zrównoważona gospodarka biomasą odpadową jest wyzwaniem dla krajów rozwijających się. Światowa produkcja biomasy odpadowej sięga 280 Gt. Zróżnicowany skład chemiczny oraz właściwości fizyczne biomasy umożliwiają jej przetworzenie w nanomateriały węglowe o wysokiej wartości dodanej, takie jak grafen i materiały grafenopodobne, porowate materiały węglowe o wysokiej powierzchni właściwej, nanomateriały domieszkowane heteroatomami dedykowane do aplikacji katalitycznych. Publikacja podsumowuje ostatnie dziesięć lat intensywnych badań nad przetwarzaniem biomasy odpadowej oraz krytycznie ocenia zastosowane metody i procesy chemiczne.

Niniejsza praca przeglądowa powstała we współpracy z grupami badawczymi z Chin oraz Indii, które zajmują się od wielu lat materiałami węglowymi. Pierwszym autorem jest stypendysta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dr Santosh Kr. Tiwari – który przebywa na dwuletnim kontrakcie i realizuje projekt badawczy w grupie dr. hab. Michała Bystrzejewskiego, prof. ucz.


Data publikacji: 23 lipca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 23 lipca 2022