UW w szanghajskim rankingu dziedzin naukowych 2022
23 lipca 2022

Fizyka prowadzona na UW znajduje się w przedziale miejsc 51-75 tegorocznego szanghajskiego rankingu dziedzin naukowych. Jest najwyższej sklasyfikowaną dyscypliną naukową w rankingu, wśród polskich uczelni. W Global Ranking of Academic Subjects 2022 uwzględniono również 9 innych dyscyplin reprezentowanych przez UW.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) to międzynarodowe zestawienie uczelni, w którym uwzględniane są 54 dyscypliny naukowe, podzielone na 5 dziedzin: nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich.

W najnowszym zestawieniu jest łącznie 10 dyscyplin naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Najwyżej sklasyfikowana została fizyka – w przedziale miejsc 51-75 (w 2021 roku w przedziale 76-100). Wśród polskich uczelni to najwyżej oceniona dyscyplina w rankingu.

Dyscypliny prowadzone na UW ujęte w tegorocznej edycji rankingu szanghajskiego GRAS 2022:

 • fizyka – 51-75,
 • matematyka  – 101-150,
 • Instruments Science & Technology – 151-200,
 • ekologia – 201-300,
 • nauka o atmosferze – 301-400,
 • biotechnologia  – 301-400,
 • nauki polityczne – 301-400,
 • psychologia – 301-400,
 • chemia  –  401-500,
 • ekonomia – 401-500.

W tegorocznym rankingu odnotowano 25 polskich uczelni w 28 dyscyplinach. Łącznie w zestawieniu uwzględniono ponad 1,8 tys. uczelni z 96 krajów. Najwyżej sklasyfikowane zostały uniwersytety amerykańskie: Harvard University (16 pierwszych miejsc w poszczególnych dziedzinach) oraz Massachusetts Institute of Technology (5 pierwszych miejsc).

Ranking przygotowywany jest przez agencję ShanghaiRanking Consultancy. Po raz pierwszy ShanghaiRanking został zaprezentowany w 2009 roku. Od 2017 roku, po wprowadzeniu nowej metodologii, publikowany jest jako Global Ranking of Academic Subjects (GRAS).

Podczas tworzenia rankingu brane pod uwagę są takie czynniki, jak: liczba pracowników, którzy otrzymali istotną nagrodę w określonej dziedzinie, współpraca międzynarodowa oraz liczba referatów wygłoszonych na prestiżowych konferencjach naukowych.

Pełne zestawienie rankingowe dostępne jest pod adresem: http://www.shanghairanking.com.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Witamy w gronie studentów Wydziału Chemii UW!

Wszystkich kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku – Studenci UW!

https://bit.ly/studenci-uw

Znajdziecie tam Państwo m.in. kampanię #idęnaUW, dzięki której w prosty i przystępny sposób dowiecie się Państwo wszelkich niezbędnych informacji dotyczących studiowania na Uniwersytecie Warszawskim. Aż do początku października w grupie pojawiać się będą posty omawiające takie zagadnienia jak: USOSweb, rejestracja na zajęcia, wnioskowanie o miejsce w domu studenta, języki obce, sport i zajęcia WF, przedmioty ogólnouniwersyteckie, legitymacja i wiele innych, ważnych z perspektywy studenta pierwszego roku. To również miejsce, gdzie mogą Państwo zadać koleżankom i kolegom z wyższych roczników pytania o praktyczne aspekty studiowania na UW.

Polecamy także śledzenie najważniejszych komunikatów i materiałów w oficjalnych kanałach uczelni w mediach społecznościowych:

Grupa na Facebooku adresowana do studentów z zagranicy – „Welcome at University of Warsaw”:

https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW


Wyniki konkursu „Nowe Idee – Ukraina”

Osiem wniosków uzyskało dofinansowanie w konkursie na wzmacnianie współpracy badaczy z UW z ukraińskim środowiskiem naukowym.

Realizacja wyłonionych projektów projektów naukowych przyczyni się do osiągania doskonałości naukowej oraz poprawi międzynarodową rozpoznawalność badań realizowanych na Uniwersytecie. Efektem będą publikacje oraz wnioski o granty naukowe, finansowane ze źródeł zewnętrznych (złożone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu).

Przychylając się do wniosku Komisji Konkursowej, Kierownik Programu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu konkursu do kwoty 666 138,96 zł.

W konkursie „Nowe Idee – Ukraina” dofinansowanie uzyskały następujące wnioski z Wydziału Chemii UW:

 • Tytuł wniosku: Proteomika fluorobiałek: kompleksowe badania efektów stosowania leków stabilizowanych fluorem
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Bulska Ewa, Wydział Chemii UW i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
  Przyznane środki: 80 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Specjacja As w frakcji rozpuszczonej w wodach odpadowych
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Wydział Chemii UW
  Przyznane środki: 30 000,00 PLN

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Publikacja w Progress in Energy and Combustion Science (2022)

Methods for the conversion of biomass waste into value-added carbon nanomaterials: Recent progress and applications

S. K. Tiwari, M. Bystrzejewski, A. De Adhikari, A. Huczko, N. Wang

Progress in Energy and Combustion Science (Volume 92, September 2022, 101023)

https://doi.org/10.1016/j.pecs.2022.101023

Zrównoważona gospodarka biomasą odpadową jest wyzwaniem dla krajów rozwijających się. Światowa produkcja biomasy odpadowej sięga 280 Gt. Zróżnicowany skład chemiczny oraz właściwości fizyczne biomasy umożliwiają jej przetworzenie w nanomateriały węglowe o wysokiej wartości dodanej, takie jak grafen i materiały grafenopodobne, porowate materiały węglowe o wysokiej powierzchni właściwej, nanomateriały domieszkowane heteroatomami dedykowane do aplikacji katalitycznych. Publikacja podsumowuje ostatnie dziesięć lat intensywnych badań nad przetwarzaniem biomasy odpadowej oraz krytycznie ocenia zastosowane metody i procesy chemiczne.

Niniejsza praca przeglądowa powstała we współpracy z grupami badawczymi z Chin oraz Indii, które zajmują się od wielu lat materiałami węglowymi. Pierwszym autorem jest stypendysta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dr Santosh Kr. Tiwari – który przebywa na dwuletnim kontrakcie i realizuje projekt badawczy w grupie dr. hab. Michała Bystrzejewskiego, prof. ucz.


Publikacja w Surface Science Reports (2022)

Prof. Robert Szoszkiewicz oraz mgr Saeed Sovizi, doktorant w jego grupie badawczej, opublikowali zaproszony artykuł przeglądowy w prestiżowym czasopiśmie Surface Science Reports z autorską perspektywą na izolowane domieszkowanie kryształów dwusiarczku molibdenu. Badania takich struktur są obecnie bardzo interesujące ze względu na rozmaite aplikacje obejmujące katalizę, magazynowanie energii, rozmaite sensory, konwersję energii i optoelektronikę.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167572922000164