Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – nabór w 1. konkursie

Zaadresowanie zjawiska utraty zaangażowania kobiet w rozwój kariery naukowej w UW oraz propagowanie w UW idei konieczności wspierania rozwoju młodych talentów w obszarze nauki to cele konkursu, który rozpoczął się w ramach Działania IV.5.2.

15 uczestniczek – badaczek zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim, posiadających stopień doktora – będzie mogło uzyskać stypendium na szkolenia, wsparcie mentora/ki w procesie realizacji planu badawczego i budowania sieci kontaktów, coaching utrzymujący zaangażowanie w obliczu trudności towarzyszących początkom kariery naukowej oraz na doradztwo dotyczące rozwoju kariery naukowej. Pozwoli to zwalczać problem utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej i dydaktycznej oraz przeciwdziałać zjawisku „marnowania” potencjału badaczek i dydaktyczek na poszczególnych etapach kariery naukowej.

Zakończenie naboru wniosków: 19.08.2022.

Zasady konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 09 czerwca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 09 czerwca 2022