Pierwsza edycja mikrograntów dla doktorantów
03 czerwca 2022

Dofinansowanie aktywności publikacyjnej oraz określonych aktywności naukowych doktorantów UW będzie celem mikrograntów w ramach Działania IV.4.1.

Projekty doktorantów i doktorantek UW mają przyczynić się do podniesienia jakości badań realizowanych przez nich w związku z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi oraz ułatwić ich obronę. Kategorie aktywności, na które można uzyskać dofinansowanie:

  1. proofreading,
  2. Open Access,
  3. udział w kwerendzie zagranicznej,
  4. udział w specjalistycznym szkoleniu,
  5. krótkoterminowy wyjazd naukowy,
  6. długoterminowy wyjazd naukowy,
  7. prowadzenie badań naukowych,
  8. prowadzenie badań naukowych w ramach wyjazdu naukowego.

Nabór rozpoczyna się 10.06.2022.

Regulamin przyznawania grantów

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl