Publikacja w Chemical Reviews (2022)

1H-Detected Biomolecular NMR under Fast Magic-Angle Spinning
T. Le Marchand, T. Schubeis, M. Bonaccorsi, P. Paluch, D. Lalli, A. J. Pell, L. B. Andreas, K. Jaudzems, J. Stanek, G. Pintacuda
Chemical Reviews (2022)
https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00918

Na przestrzeni ostatnich 15 lat dokonała się prawdziwa rewolucja w spektroskopii NMR próbek stałych. Obecna technologia umożliwia pomiary z wirowaniem próbki pod kątem magicznym z częstością dochodzącą do 200 000 razy na sekundę (!), w miniaturowych rotorach o średnicy poniżej 1 mm mieszczących mniej niż 1 mg materiału. Pozwala to na uzyskiwanie czułych i dobrze rozdzielonych widm z detekcją jąder 1H dla próbek materiałów oraz molekuł o znaczeniu biologicznym przeprowadzonych do fazy stałej.

W niniejszej monumentalnej pracy przeglądowej (przeszło 70 stron, 5 tabel i 70 ilustracji) prezentujemy w szczegółach zarówno aspekty metodologiczne i techniczne, jak też szerokie spektrum zastosowań oraz nowych możliwości tej techniki pomiarowej. Należą do nich m.in. badania dynamiki, struktury oraz oddziaływań białek i kwasów nukleinowych, ich interakcji z potencjalnymi lekami, błonami komórek, rozpuszczalnikiem i ligandami, a także studia nad materiałem, którego wzbogacenie izotopowe nie jest możliwe lub praktyczne.

Z komentarzy recenzentów:

„As the only real transformation of NMR spectroscopy in general, followed in the distance by methyl TROSY, since the last Nobel price, proton-detected, fast-MAS NMR has been attracting and converting NMR spectroscopist of different fields and technical heritage. I am convinced that the review will be extremely well received and highly cited not only by the general NMR community but also utilized in the structural biology and chemistry literature as THE overview about modern solid-state NMR”

„Guido Pintacuda and coworkers present an absolutely compelling, exceptionally comprehensive (both, scientifically as well as technically detailed) review about the progress in the field since ~2005. […] The current developments are correctly picked up and critically set into perspective, which results in an exciting and extremely informative and helpful piece of work”

„The review is truly excellent, and there is not much to criticize”

 


Data publikacji: 02 czerwca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 03 czerwca 2022