Piknik dla pracowników UW
02 czerwca 2022

10 czerwca w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej odbędzie się piknik dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Zaplanowano atrakcje muzyczne i sportowe. Rejestracja trwa do 6 czerwca.

Po przerwie spowodowanej pandemią powraca tradycja pracowniczych spotkań na Uniwersytecie Warszawskim. Okazją do rozmowy i wzajemnego poznania będzie piknik w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zaplanowano m.in. atrakcje sportowe i muzyczne.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.00. Aby wziąć w nim udział, należy do 6 czerwca zarejestrować się przez formularz internetowy >>

Wydarzenie „Piknik dla pracowników UW 2022” na Facebooku >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rekrutacja do programu „Solidarni z Ukrainą”

6 czerwca rozpocznie się rekrutacja do programu „Solidarni z Ukrainą”, który będzie realizowany od 1 lipca do 30 września 2022 roku i zostanie sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Uniwersytet Warszawski otrzymał na ten cel 350 tys. zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy. To efekt pozytywnie zaopiniowanego wniosku uczelni w programie „Solidarni z Ukrainą”.

Jeden z jego modułów jest skierowany do osób, które są studentami w Ukrainie w roku akademickim 2021/2022, przekroczyły granicę Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i zamierzają kontynuować studia na Uniwersytecie Warszawskim. 

Wszyscy uczestnicy będą zwolnieni z opłat za kształcenie. Otrzymają także stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Wśród celów kursu znajdują się:

  • nauka języka polskiego z naciskiem na komunikację oraz słownictwo przydatne podczas studiów; 
  • nauka języka angielskiego;
  • przygotowanie do studiów na Uniwersytecie Warszawskim poprzez zaznajomienie ze strukturą, zasadami oraz możliwościami, jakie daje Uniwersytet;
  • adaptacja do nowych warunków; 
  • wyposażenie w podstawową wiedzę na temat polskiej kultury oraz komunikacji w  środowisku wielokulturowym;
  • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych oraz cyfrowych, w tym m.in. umiejętności radzenia sobie ze stresem, odporności psychicznej, zarządzania czasem i organizacji pracy własnej, pracy w zespole, technik uczenia się, obsługi systemów informatycznych istotnych w procesie kształcenia. 

Inauguracja kursu planowana jest na 1 lipca. Uczestnicy zapoznają się z programem i zasadami udziału w programie, poznają strukturę uczelni (who is who), a także dowiedzą się, jakie kierunki studiów i możliwości rozwoju naukowego oferuje UW.

Podczas dnia inauguracyjnego odbędzie się też oprowadzenie po kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i prawnej, a także ze wsparcia mentorów z Erasmus Student Network UW oraz administracji uczelnianej.

Rekrutacja będzie prowadzona od 6 do 19 czerwca przez stronę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

O przyjęciu zdecyduje złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na studia na UW oraz kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej >>

Przy realizacji kursu współpracują: Biuro Współpracy z Zagranicą, Biuro Innowacji Dydaktycznych, Welcome Point, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” oraz Ośrodek Studiów Amerykańskich.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Publikacja w Chemical Reviews (2022)

1H-Detected Biomolecular NMR under Fast Magic-Angle Spinning
T. Le Marchand, T. Schubeis, M. Bonaccorsi, P. Paluch, D. Lalli, A. J. Pell, L. B. Andreas, K. Jaudzems, J. Stanek, G. Pintacuda
Chemical Reviews (2022)
https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00918

Na przestrzeni ostatnich 15 lat dokonała się prawdziwa rewolucja w spektroskopii NMR próbek stałych. Obecna technologia umożliwia pomiary z wirowaniem próbki pod kątem magicznym z częstością dochodzącą do 200 000 razy na sekundę (!), w miniaturowych rotorach o średnicy poniżej 1 mm mieszczących mniej niż 1 mg materiału. Pozwala to na uzyskiwanie czułych i dobrze rozdzielonych widm z detekcją jąder 1H dla próbek materiałów oraz molekuł o znaczeniu biologicznym przeprowadzonych do fazy stałej.

W niniejszej monumentalnej pracy przeglądowej (przeszło 70 stron, 5 tabel i 70 ilustracji) prezentujemy w szczegółach zarówno aspekty metodologiczne i techniczne, jak też szerokie spektrum zastosowań oraz nowych możliwości tej techniki pomiarowej. Należą do nich m.in. badania dynamiki, struktury oraz oddziaływań białek i kwasów nukleinowych, ich interakcji z potencjalnymi lekami, błonami komórek, rozpuszczalnikiem i ligandami, a także studia nad materiałem, którego wzbogacenie izotopowe nie jest możliwe lub praktyczne.

Z komentarzy recenzentów:

„As the only real transformation of NMR spectroscopy in general, followed in the distance by methyl TROSY, since the last Nobel price, proton-detected, fast-MAS NMR has been attracting and converting NMR spectroscopist of different fields and technical heritage. I am convinced that the review will be extremely well received and highly cited not only by the general NMR community but also utilized in the structural biology and chemistry literature as THE overview about modern solid-state NMR”

„Guido Pintacuda and coworkers present an absolutely compelling, exceptionally comprehensive (both, scientifically as well as technically detailed) review about the progress in the field since ~2005. […] The current developments are correctly picked up and critically set into perspective, which results in an exciting and extremely informative and helpful piece of work”

„The review is truly excellent, and there is not much to criticize”