Stypendia IDUB dla studentów studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu statystyki i zastosowań statystyki

Do końca listopada br. studenci pierwszego roku studiów magisterskich lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich mogą wnioskować o Stypendia IDUB w ramach Działania II.3.8.

Celem Stypendium jest włączenie studentów studiów magisterskich, których zainteresowania naukowe związane są tematycznie z Działaniem II.3.8., w realizację projektów badawczych z zakresu statystyki lub zastosowań statystyki kierowanym przez opiekuna naukowego oraz stworzenie lepszych warunków ich rozwoju naukowego.

Regulamin przyznawania stypendiów

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 19 maja 2022

Data ostatniej modyfikacji: 19 maja 2022