Ogłaszamy 3. edycję minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a pozostałymi uczelniami członkowskimi Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych w czterech obszarach flagowych Sojuszu.

Zespoły badawcze składające się z pracowników, zespoły badawcze składające się z pracowników oraz doktorantów lub studentów (jeśli wchodzą w skład danego zespołu) Uniwersytetu Warszawskiego, oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą wnioskować o kwotę do 10.000,00 € m.in. na:

  • badania wstępne lub pilotażowe,
  • kwerendy,
  • wyjazdy badawcze i konferencyjne,
  • organizacja spotkań projektowych, warsztatów lub seminariów,
  • dostęp do infrastruktury badawczej.

Zakończenie naboru wniosków: 15.07.2022.

Szczegółowe informacje nt. konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 19 maja 2022

Data ostatniej modyfikacji: 19 maja 2022