Mikrogranty w Działaniu I.1.5 – zaproszenie do składania projektów

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów mikrograntów w ramach Działania I.1.5.

Zgłaszany projekt powinien:

  • mieć charakter naukowy i być zgodny z zakresem Działania I.1.5, realizować cele Działania;
  • podejmować działania z zakresu tematycznego POB III https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob3/;
  • ułatwiać kontakty międzynarodowe naukowców z UW;
  • przyczyniać się do realizacji celów Działania I.1.5;
  • przyczyniać się w przyszłości do organizacji TPB w ramach Działania I.1.5.

Projekty mogą obejmować w szczególności:

  • udział w międzynarodowych konferencjach, warsztatach, szkołach i seminariach;
  • organizacja małych spotkań badawczych i szkoleniowych;
  • wizyta badaczy zagranicznych.

Okres realizacji projektu powinien wynosić do 6 miesięcy, a planowany termin jego zakończenia nie powinien przekroczyć 30 grudnia 2023 r.

Wszystkie koszty dotyczące projektu muszą zostać poniesione w trakcie realizacji projektu. Nie jest przewidziane finansowanie działań dydaktycznych i popularyzatorskich.

Maksymalna kwota projektu, o którą można aplikować wynosi 20 000 zł.

O realizację projektu w ramach Działania I.1.5 mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego planujący podjąć działania zgodne z treścią Działania I.1.5 i zakresem tematycznym POB III.

Szczegółowe informacje jak należy przygotować zgłoszenie znajdują się pod adresem: https://www.mimuw.edu.pl/idub

W razie pytań zachęcamy do konsultacji z kierownikiem Działania pod adresem pob3@mimuw.edu.pl.

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 19 maja 2022

Data ostatniej modyfikacji: 20 maja 2022