Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a francuskim Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej (I2EN)

Wspierając polskie wysiłki na rzecz budowy potencjału ludzkiego w obszarze energetyki jądrowej, Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) podpisał w Ambasadzie Francji w Warszawie, w obecności JE Frédérica Billet, Ambasadora Francji w Polsce, porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim.

W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego umowę podpisał JM prof. dr hab. Sambor Grucza, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych. Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej reprezentowała Dyrektor Karen Daifuku. Z ramienia Wydziału Chemii UW obecni byli: prof. dr hab. Beata Kreasnodębska-Ostręga, prodziekan ds. studenckich oraz dr hab. Maciej Chotkowski, koordynator kierunku Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki, a z ramienia Wydziału Fizyki: dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz., prodziekan ds. studenckich; prof. dr hab. Andrzej Wysmołek oraz dr hab. Agnieszka Korgul, prof. ucz.

Porozumienie to ustanawia ramy dla wspólnych działań związanych z ukazywaniem atrakcyjności sektora jądrowego, a jego celem jest przyciągnięcie większej liczby studentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową, a następnie podjęcia pracy w sektorze badawczym, w organach regulacyjnych lub w przemyśle jądrowym. W planach jest prowadzenie wspólnych studiów, wymian studenckich oraz wspólne prowadzenie przedmiotów na kierunkach prowadzonych przez szkoły wyższe z Polski i z Francji.

Wydział Chemii będzie wspierał Wydział Fizyki w tworzeniu kierunku związanego z energetyką jądrową, ale także będzie współpracował z uczelniami francuskimi w ramach wymiany myśli i mobilności studenckiej.

 

 


Data publikacji: 29 kwietnia 2022

Data ostatniej modyfikacji: 29 kwietnia 2022