Rekrutacja 2022/2023 na UW

6 czerwca rozpoczną się zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na UW w roku akademickim 2022/2023. Do 5 lipca kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Uniwersytet przygotował też ofertę dla kandydatów z Ukrainy.

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W sumie Uniwersytet oferuje ponad sto propozycji. Pełna lista studiów dostępnych w roku akademickim 2022/2023 na UW znajduje się na stronie IRK, gdzie można zapoznać się z opisami poszczególnych kierunków, zasadami kwalifikacyjnymi czy zarysem programów studiów. Oferta dostępna jest pod adresem: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/.

Harmonogram rekrutacji

 • 6 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK;
 • 5 lipca: ostatni dzień rejestracji w systemie IRK;
 • 19 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji;
 • 20–22 lipca: pierwsza tura składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia.

Pełny harmonogram rekrutacji >>
Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

Terminy rekrutacji na pozostałe studia, w tym na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje powyższy harmonogram, a także na studia drugiego stopnia określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu: pod adresem: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne. Opublikowane zostały również w systemie IRK (przy każdym kierunku studiów w zakładce „OFERTA”).

Nowe kierunki studiów

W tegorocznej ofercie edukacyjnej nowe kierunki studiów, to:

 • African Studies, stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands, stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Studia kanadyjskie, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), stacjonarne, pierwszego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, pierwszego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim).

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Na niektórych kierunkach będą prowadzone dodatkowe egzaminy wstępne (tzw. sprawdziany predyspozycji).

Ze statystykami rekrutacyjnymi oraz informacjami o tym, ilu kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na UW w poprzednich latach, można zapoznać się na stronie Biura ds. Rekrutacji: http://rekrutacja.uw.edu.pl/statystyki-rekrutacyjne/.

Rekrutacja dla osób z Ukrainy

Rekrutacja przeznaczona dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy przyjechali z Ukrainy po 23 lutego 2022 roku, rozpoczyna się po 29 kwietnia 2022 roku (są określone limity miejsc wyłącznie dla wymienionej kategorii osób na każdym kierunku studiów − tak w trybie rekrutacji od początku pełnego cyklu kształcenia, jak i rekrutacji w trybie kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy).

Łącznie przygotowano 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy (1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia, 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni).

Kandydaci z Ukrainy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim (od początku cyklu kształcenia lub w ramach kontynuacji studiów już podjętych na uczelni ukraińskiej) w uproszczonym trybie. Jego podstawą będzie rejestracja w specjalnie przygotowanym w tym celu ogólnopolskim systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. System został przygotowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI). Powstał przy wsparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Informacje na temat procesu rekrutacji będą dostępne też w języku ukraińskim.

Jeśli kandydat z powodu wojny nie będzie posiadał dokumentów wymaganych do podjęcia studiów, podstawą przyjęcia będzie jego oświadczeniu oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności przez komisję rekrutacyjną. Przyjęte udogodnienia dla przyszłych studentów z Ukrainy zapewniają także możliwość przeniesienia na UW przed ukończeniem pierwszego roku studiów, rozpoczęcie kształcenia w ramach tzw. „roku zerowego” w celu nauki języka polskiego, uproszczenia w zakresie procedury ślubowania, dzięki czemu osoby przyjęte szybciej nabędą prawa studenta i będą mogły np. wcześniej ubiegać się o stypendia.

Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim kandydatów z Ukrainy w roku akademickim 2022/2023 >>

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota

11 czerwca o godz. 11.00 odbędzie się kolejna edycja Dnia Odkrywców Kampusu Ochota (DOKO). Podczas wydarzenia, które w tym roku odbędzie się w formule stacjonarnej, miłośnicy nauk matematyczno-przyrodniczych będą mieli okazję poznać kampus „od kuchni” i wziąć udział w ciekawych zajęciach popularnonaukowych. DOKO będzie także okazją, żeby dowiedzieć się więcej na temat studiów na uczelni. Osoby zainteresowane kierunkami ścisłymi będą mogły odwiedzić stoiska wydziałów i innych jednostek. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy i studenci UW.

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota to wspólne przedsięwzięcie Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz jednostek: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii, Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Więcej informacji na temat DOKO 2022 znajduje się pod adresem: https://doko.mimuw.edu.pl/.

Ważne linki

Biuro ds. Rekrutacji
Strona Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW

Program wizyt badawczych dla studentów i doktorantów z Ukrainy

27 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja do Programu wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów i doktorantów z Ukrainy, w ramach którego Uniwersytet Warszawski będzie przyjmował studentów i doktorantów ukraińskich na wizyty badawcze trwające od trzech do sześciu miesięcy (beneficjenci Programu otrzymają stypendium i możliwość korzystania z pełnej oferty edukacyjnej UW).

W I turze rekrutacji przygotowano 100 miejsc dla studentów i 10 dla doktorantów. W przypadku dużego zainteresowania Programem planowane jest uruchomienie kolejnych tur rekrutacji.

Więcej informacji na temat Programu >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 28 kwietnia 2022

Data ostatniej modyfikacji: 01 maja 2022