Oferta stypendialna dla doktorantów w projekcie SONATA BIS NCN
26 kwietnia 2022

Oferta stypendialna dla dwóch doktorantów/doktorantek w projekcie badawczym SONATA BIS „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Jan Romański. Termin przesyłania dokumentów upływa 12 maja 2022. Więcej informacji >> pdf