Nowe Idee – Ukraina
01 kwietnia 2022

Wzmocnienie współpracy badaczy z UW z ukraińskim środowiskiem naukowym jest celem konkursu organizowanego w ramach „Nowych Idei”.

„Nowe Idee – Ukraina” poprzez realizację wspólnych projektów naukowych przyczyniających się do osiągania doskonałości naukowej oraz zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności badań realizowanych na UW pozwolą na wzmocnienie współpracy z ukraińskim środowiskiem naukowym.

Przyznana kwota dofinansowania w wysokości do 90 000 zł będzie mogła zostać wykorzystana na projekt badawczy, którego efektem powinno być złożenie publikacji lub złożenie wniosku o grant naukowy finansowany ze źródeł zewnętrznych. Dofinansowanie w konkursie może być wydatkowane też na zatrudnienie naukowca z Ukrainy oraz na pokrycie kosztów związanych z badaniami naukowymi i wynagrodzenie dla kierownika projektu.

Nabór wniosków trwa w dniach 01-19.04.2022.

Zasady konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Ankieta z projektu UniSAFE

Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym UniSAFE, w ramach którego w kilkudziesięciu uczelniach i instytutach badawczych w Europie prowadzona jest ankieta na temat przemocy ze względu na płeć.

Projekt UniSAFE (link) to wielkie badawcze przedsięwzięcie umożliwiające uzyskanie danych na wielką skalę, które posłużą do wypracowania instytucjonalnych rozwiązań przydatnych społecznościom akademickim w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i przemocy uwarunkowanej płcią.

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki badania posłużą Uniwersytetowi Warszawskiemu do lepszego zdiagnozowania problemów dotyczących naszej uczelnianej społeczności i będą bardzo przydatne w formułowaniu i rozwijaniu uniwersyteckich polityk równościowych i antydyskryminacyjnych.

Wyniki badania mogą posłużyć do wzmocnienia bezpieczeństwa i lepszej komunikacji na uczelni i długofalowo przydadzą się wszystkim osobom pracującym i studiującym na Uniwersytecie Warszawskim.

Link do ankiety:
https://mingle2.respondi.com/uc/unisafe_survey/University_of_Warsaw/

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu: rownouprawnienie@uw.edu.pl.


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS z NCN pod tytułem: „Quantum Crystallographic Quest for New Polymorphic Forms of Ice”. (see: https://crystal.chem.uw.edu.pl/). Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (group of research workers) in the project entitled „Quantum Crystallographic Quest for New Polymorphic Forms of Ice” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. (see: https://crystal.chem.uw.edu.pl/). Project leader: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 1 May 2022. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS z NCN pod tytułem: „Quantum Crystallographic Quest for New Polymorphic Forms of Ice”. (see: https://crystal.chem.uw.edu.pl/). Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (group of research workers) in the project entitled „Quantum Crystallographic Quest for New Polymorphic Forms of Ice” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. (see: https://crystal.chem.uw.edu.pl/). Project leader: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 1 May 2022. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS z NCN pod tytułem: „Przejścia fazowe w minerałach indukowane ciśnieniem i badane za pomocą eksperymentalnych rozkładów gęstości elektronowej – studium wykonalności”. (see: https://crystal.chem.uw.edu.pl/). Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (group of research workers) in the project entitled „Phase transitions in minerals induced by pressure and studied by experimental charge densities – feasibility studies” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. (see: https://crystal.chem.uw.edu.pl/). Project leader: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 1 May 2022. For more info see >> eng