Publikacja „Współczesna Chemia Analityczna” wydana
29 marca 2022

Ukazało się drukiem, wydane przez PWN, drugie, rozszerzone wydanie książki Profesora Hulanickiego „Współczesna Chemia Analityczna”. Książka dedykowana pamięci Profesora Hulanickiego przez Współautorów, Zespół Redakcyjny i Wydawcę. Jej wydanie zostało współfinansowane przez Wydział Chemii.

Redaktorami Naukowymi są: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska, prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska, dr hab. Barbara Wagner, prof. ucz. i dr Adriana Palińska-Saadi. Przedmowę do drugiego wydania napisała prof. dr hab. Ewa Bulska. Współautorami nowych podrozdziałów są: prof. dr hab. Ewa Bulska, prof. dr hab. Mikołaj Donten, prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, dr Izabela Lewińska, prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk, prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk, dr Adriana Palińska-Saadi, prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska, dr Anna Ruszczyńska, prof. dr hab. Marek Trojanowicz, dr hab. Łukasz Tymecki, prof. ucz., dr hab. Barbara Wagner, prof. ucz., i dr Marcin Wojciechowski.

Współczesna chemia analityczna – (Książka) – Księgarnia PWN

Współczesna chemia analityczna – (eBook) – Księgarnia PWN


Drugi konkurs na organizację konferencji i kongresów
28 marca 2022

Do 100 000 zł można pozyskać na zorganizowanie konferencji lub kongresu zgodnego z tematyką POB w ramach 2. konkursu w Działaniu II.4.1.

Celem konkursu jest zwiększenie rozpoznawalności UW na arenie międzynarodowej poprzez dotarcie z wynikami badań prowadzonych na uczelni do jak najszerszego grona badaczy, w tym do tych, którzy są światowymi liderami w swoich dziedzinach. Aplikacje mogą składać komitety organizacyjne kongresów, reprezentowane przez pracowników UW.

Nabór trwa od 29.03.2022 do 10.05.2022.

Zasady konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Seminarium Wydziałowe 01.04.2022
26 marca 2022

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

1 kwietnia 2022 (piątek), o godz. 11:15,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (obok Dziekanatu)

Profesor SIERGIY KURTA
(Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina)

wygłosi wykład

„Metody dekontaminacji i ochrony powierzchni różnych materiałów przed skażeniem radioaktywnym”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Prof. dr hab. Andrzej Kudelski


Konkurs na stanowisko technika w projekcie SONATA BIS NCN
25 marca 2022

Konkurs na stanowisko techniczne w ramach projektu SONATA BIS: „Prawdziwe Bioizostery – Strukturalna i Termodynamiczna Klasyfikacja Fragmentów Molekularnych do Projektowania Ligandów” finasowane przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Maura Malińska. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of technician in the SONATA BIS project entitled „True Bioisosteres – Structural and Thermodynamic Classification of Molecular Fragments for Ligand Design” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: dr Maura Malińska. Deadline for applications: 10 May 2022. For more info see >> eng


Druga edycja konkursu na finansowe wsparcie dla doktorantów na zagraniczne staże

Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów oraz stworzenie systemu uzyskiwania podwójnych dyplomów doktorskich to cele finansowego wsparcia dla doktorantów w ramach Działania IV.1.2.

Przygotowany program staży przeznaczony jest dla doktorantów UW prowadzących badania w zakresie tematycznym POB III i ma służyć dofinansowaniu zagranicznego stażu w celach naukowych, w szczególności prowadzeniu w instytucji zagranicznej badań naukowych związanych z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej. W obecnym naborze granty można pozyskać na staże rozpoczynające się pomiędzy 02.06.2022 a 31.12.2022 i trwające od 90 do 180 dni kalendarzowych.

Nabór wniosków rozpoczyna się 31.03.2022 i kończy się 04.05.2022.

Regulamin

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktorantki/doktoranta w projekcie OPUS 20 NCN

Kierownik Projektu – dr hab. Dorota Latek (Kierownik Laboratorium Modelowania Procesów Komórkowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Systemy samouczące w projektowaniu związków modulujących aktywację receptorów GPCR”, program OPUS 20 – Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 kwietnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – Dorota Latek, DSc PhD (Head of Modeling of Cellular Processes Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a research project: „Self-learning systems in the design of compounds modulating GPCR receptors activation”, OPUS 20 – National Science Centre. Deadline for applications: 30 April 2022. For more info see >> eng


Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta OPUS NCN
24 marca 2022

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paulina Dominiak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 marca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Dzień Otwarty Szkół Doktorskich UW
23 marca 2022

9 kwietnia na UW odbędzie się Dzień Otwarty Szkół Doktorskich. Wydarzenie w całości prowadzone będzie online. Transmisja dostępna będzie w języku polskim i angielskim. Oprócz prezentacji poszczególnych szkół oraz zasad rekrutacji zaplanowano również webinar „Doktorat – szkoła życia” z serią pytań i odpowiedzi.

Dzień Otwarty Szkół Doktorskich UW to wydarzenie przeznaczone dla osób, które rozważają rozpoczęcie studiów doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim. Na UW kształcenie doktorantów prowadzone jest w czterech szkołach doktorskich: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej.

Podczas spotkania, które rozpocznie się 9 kwietnia o godz. 10.00, kandydatki i kandydaci będą mogli poznać ofertę Szkół Doktorskich oraz zasady rekrutacji do nich.

Spotkanie zostało podzielone na trzy części:

  • pierwsza część – transmitowana na kanale YouTube – będzie szansą dla każdej ze szkół doktorskich (Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej) na zaprezentowanie się kandydatom. W tej części udział weźmie również prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, a o działalności doktoranckiej opowie przewodniczący Samorządu Doktorantów UW. Formuła spotkania (rozmowa za pośrednictwem Zoom) pozwoli na zadanie pytań dotyczących procesu aplikowania;
  • druga część będzie okazją do zapoznania kandydatów z procedurą rekrutacji;
  • trzecia część będzie miała formę webinaru, przygotowanego przez Samorząd Doktorantów UW. Webinar zatytułowany „Doktorat – szkoła życia” poprowadzi prof. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki UW. Po wystąpieniu prelegenta nastąpi sesja pytań i odpowiedzi z udziałem przedstawicieli Samorządu Doktorantów UW.

Osoby, które chcą wziąć udział w Dniu Otwartym Szkół Doktorskich UW, powinny zarejestrować się przez formularz znajdujący się pod linkiem: https://forms.gle/xh7UGnBPfQMSuGpt7. Formularz będzie aktywny do 8 kwietnia do godz. 12.00.
Link do transmisji w języku polskim: https://youtu.be/KdSN-4F7z-w.
Link do transmisji w języku angielskim: https://youtu.be/_6zI2Dd6JUo.

Rekrutacja – zasady

  • obwieszczenie rektora UW w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego,
  • zarządzenie rektora UW w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023,
  • postanowienie rektora UW w sprawie opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej na UW.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/SzD2022/units/.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie MAESTRO 11 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Post-Doc (1) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 kwietnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre positions: Post-Doc (1) – Assistant in a group of research workers, operating in the field of exact and natural sciences. Deadline for applications: 22 April 2022. For more info see >> eng


Jaki jest poziom obsługi w dziekanatach i sekretariatach?
22 marca 2022

Do końca marca studenci i doktoranci UW mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest ocena pracy dziekanatów i sekretariatów studenckich. Badanie zostało przygotowane przez prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, oraz samorządy studentów i doktorantów.

W ankiecie można wyrazić opinię na temat pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania sekretariatów i dziekanatów. Badanie zostało przygotowane z inicjatywy prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, a także przewodniczących samorządu studentów i doktorantów: Kamila Bonasa oraz Przemysława Mroczkowskiego.

Jak zaznaczają twórcy ankiety, ważne jest, aby standard obsługi spraw studenckich/doktoranckich był na jednolitym, wysokim poziomie na całym Uniwersytecie Warszawskim.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Aby ograniczyć możliwość udzielania wielu odpowiedzi przez jedną osobę, ankieta dostępna jest jedynie dla osób zalogowanych na maila w domenie UW (np. @student.uw.edu.pl).

 

Ankieta dla studentów:

 

 

Ankieta dla doktorantów:

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl