Do 40 tyś. zł netto na projekty z UW

UOTT UW realizując projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 rozpoczęło nabór wniosków w „III Konkursie na grant”.

Inwestujemy w 6-miesięczne projekty do 40 000 zł netto / projekt.

Na wnioski składane przez:

  • pracowników naukowych UW,
  • doktorantów UW,
  • zespoły naukowe z UW

czekamy do 15 lutego 2022 r. do godz. 12:00.

Konkurs skierowany jest do osób, które poszukują wsparcia finansowego na dostosowanie wyników badań (np. know-how, wynalazku) o potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb potencjalnych nabywców. Planujemy dodatkowo organizację 2 spotkań informacyjnych, po jednym w grudniu i styczniu, o czym poinformujemy w późniejszym terminie.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie UOTT pod adresem: http://uott.uw.edu.pl/pozyskaj-do-40-tys-zl-na-prace-przedwdrozeniowe/?utm_source=W-Chemii&utm_medium=email&utm_campaign=01mail

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących konkursu osobą do kontaktu jest Małgorzata Jakubiak — Kierownik projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0″.


Data publikacji: 06 stycznia 2022

Data ostatniej modyfikacji: 06 stycznia 2022