Wybory do Rady Wydziału Chemii z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii uprzejmie informuje, że wybory do Rady Wydziału Chemii z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (1 mandat, kadencja 2020-24) odbędą się w dniach:

1 tura: 11-13 stycznia 2022 r.
11-12 stycznia 2022 r. głosowanie zdalne z użyciem internetu (szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną)
13 stycznia 2022 r. głosowanie w formie tradycyjnej na Wydziale Chemii dla osób, które nie zagłosowały zdalnie w dniach 11-12 stycznia (godz. 12.00-13.40 w Sali Rady Wydziału). Będzie to wyłącznie oddanie głosu, którego można dokonać w dowolnym momencie w godzinach głosowania. Prosimy pamiętać o środkach ochrony osobistej

– 2 tura wyborów odbędzie się 18-19 (zdalne) i 20 (tradycyjne) stycznia 2022 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
– 3 tura wyborów odbędzie się 25-26 (zdalne) i 27 (tradycyjne) stycznia 2022 r., jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Ilość mandatów do obsadzenia: 1.

Wybory odbędą się w trybie hybrydowym: zdalnie z użyciem uniwersyteckich systemów Ankieter i/lub USOS (szczegóły zostaną przesłane w osobnym liście) oraz w sposób „tradycyjny”. Głosujący sami wybierają najwygodniejszy (także ze względów bezpieczeństwa) sposób oddania głosu.

Kandydaci do Rady proszeni są o złożenie podpisanych dokumentów:
– „Zgoda kandydata” oraz „Oświadczenie kandydata” o spełnianiu biernego prawa wyborczego.
Można je pobrać ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28, wydruki będą także dostępne w Dziekanacie Głównym.

UWAGA: Formularz „Zgody kandydata” musi zawierać także drugą stronę „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych”.

Dokumenty można przesłać jako skany (ale tylko bardzo dobrej jakości) na adres poczty WKW lub dostarczyć jako wydruki do:
Michał Grdeń pokój 1.16 budynek CNBCh
lub zostawić podpisane w Dziekanacie Głównym.

Dokumenty należy złożyć do 10 stycznia 2022 r. do godz. 15.00.

Równocześnie prosimy osoby zainteresowane udziałem w komisji skrutacyjnej o zgłaszanie swoich kandydatur na adres poczty elektronicznej WKW.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii


Data publikacji: 05 stycznia 2022

Data ostatniej modyfikacji: 05 stycznia 2022