Konkurs na stanowisko doktoranta(-ki)-stypendysty(-ki) w projekcie OPUS 21 NCN

Konkurs na stanowisko doktoranta(-ki) w projekcie OPUS 21 NCN „Wybór kluczowych odorantów na podstawie ich kinetyki i degradacji z komponentami atmosfery w przewidywaniu zasięgu oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków”. Kierownik projektu: dr inż. Radosław Barczak. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 lutego 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Opening for the PhD student position in the OPUS 21 NSC „Key odorants selection based on their kinetic and degradation with the atmospheric components within the prediction of odorous range of wastewater treatment plants”. Project leader: dr eng. Radosław Barczak. Deadline for applications: 28 February 2022. For more info see >> eng


Data publikacji: 28 grudnia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 10 stycznia 2022