Zakończenie Międzynarodowej Szkoły Letniej Euromaster Measurement Science in Chemistry (MSC) dla studentów z UW

W sobotę, 23 października 2021 roku w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych odbyło się uroczyste zakończenie Międzynarodowej Szkoły Letniej Euromaster Measurement Science in Chemistry (MSC) dla uczestników z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z założeniem programu MSC szkoła dedykowana jest dla studentów pierwszego, drugiego stopnia oraz doktorantów UW. Celem intensywnych, dwu-tygodniowych zajęć jest rozwijanie kompetencji w zakresie jakości pomiarów chemicznych, walidacji metod analitycznych, stosowania zasad metrologii i zrozumienia systemu akredytacji, które mogą ułatwić start absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego na rynku pracy.

Spotkanie z uczestnikami tegorocznej szkoły MSC prowadziła profesor Ewa Bulska, która jednocześnie jest członkiem rady konsorcjum MSC. W programie spotkania był wykład na temat znaczenia metrologii w nauce i w obszarach regulowanych prawnie oraz gra planszowa z zagadnień metrologii i wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Zajęcia praktyczne, czyli grę prowadził pan Andrzej Gawor, pełnomocnik ds. jakości w CNBCh UW.

Po zakończeniu zajęć, uczestnicy odebrali zaświadczenia potwierdzające udział w szkole letniej MSC’2021 oraz zaświadczenia potwierdzające uzyskanie przypisanych punktów ESCT.

W tegorocznej Międzynarodowej Szkole Letniej „Measurement Science in Chemistry”, organizowanej przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczyło ponad 50 słuchaczy z całego świata. Szkoła działa pod patronatem Departamentu Komunikacji Komisji Europejskiej, a wykłady i warsztaty były prowadzone na europejskiej platformie edukacyjnej EU Academy. Warto podkreślić, że szkoła letnia otrzymała dofinansowanie z Zintegrowanego Programu na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego ZIP UW.

 

 

 


Data publikacji: 24 listopada 2021

Data ostatniej modyfikacji: 24 listopada 2021