Studia magisterskie KINGS w Korei

KEPCO INTERNATIONAL NUCLEAR GRADUATE SCHOOL W KOREI (KINGS) rozpoczęła rekrutację na dwuletnie studia magisterskie w zakresie energetyki jądrowej, trwające OD MARCA 2022 R. DO LUTEGO 2024 R. Do dyspozycji studentów będą dwa wydziały: Department of Nuclear Power Plant Engineering oraz Department of Energy Policy and Engineering.

1. Wszyscy kandydaci na studia podlegają tym samych zasadom rekrutacyjnym, zawartym w ofercie uczelni. A zatem powinni składać swoje aplikacje on-line oraz dostarczyć listy polecające.

2. Stypendium wynosi 50 000 USD rocznie i obejmuje opłaty za studia, w tym zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto, studenci mogą otrzymać co miesiąc dodatkowo 250 USD, jeśli chcą być zaangażowani w prace o charakterze asystenta administracyjnego lub asystenta nauczyciela akademickiego. Istnieje też możliwość udziału w różnych projektach badawczych, płatnych średnio 1 500 USD miesięcznie.

3. Z kosztów do poniesienia przez studentów jest wspomniana wcześniej opłata za podróż do Korei, a także nieduża opłata za wydanie dyplomu i ubezpieczenie zdrowotne (płatne raz w roku).

4. Uzyskaliśmy informację, że wielu studentów zagranicznych KINGS korzysta z dodatkowego wsparcia finansowego, udzielanego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu (MAEA). W takim przypadku koszty podróży może pokryć MAEA.

Departament Energii Jądrowej / Nuclear Energy Department
Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Ministry of Climate and Environment, Poland
Tel.: (+48) 22 369 27 29 / Phone: (+48) 22 369 27 29

WAŻNE DATY:

– do 30 listopada trzeba zgłosić swoją aplikację on-line na stronach:

https://www.kings.ac.kr/admission/npp.do

https://www.kings.ac.kr/admission/ep.do

– do 7 grudnia będzie trwała weryfikacja dokumentów

– ok. 15 grudnia odbędą się rozmowy kwalifikacyjne on-line

– 31 grudnia zostaną ogłoszone listy osób przyjętych

 

Dokument Admission Guidelines, który przedstawia szczegóły rekrutacji i procesu nauczania.


Data publikacji: 19 listopada 2021

Data ostatniej modyfikacji: 30 listopada 2021