Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie NCN SONATA

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie Sonata Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem dr Aleksandry Szaniawskiej: „Monitorowanie wewnątrzkomórkowego pH przy użyciu techniki SERS” ogłasza, że konkurs wygrały Panie Dominika Kwarta i Kinga Mazur. 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 18 listopada 2021

Data ostatniej modyfikacji: 25 listopada 2021