Laureat konkursu SHENG 2 – wspólne badania naukowców z Polski i Chin

W drugiej edycji międzynarodowego konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze wsparcie finansowe otrzymało 18 projektów. Wnioskodawcy mieli szansę pozyskać środki na badania w obszarze nauk o życiu i w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych oraz nauk społecznych. Łączny budżet przyznanych grantów na polską część badań wynosi prawie 28 mln zł.

Jednym z laureatów konkursu został naukowiec z Wydziału Chemii UW dr hab. Sebastian Kmiecik.

NAUKI O ŻYCIU

Tytuł projektu: „Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych”

Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik (Uniwersytet Warszawski)

Kierownik zagraniczny: Sheng-You Huang (Huzhong University of Science and Technology)

Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN): 1 918 816

 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 18 listopada 2021

Data ostatniej modyfikacji: 03 grudnia 2021