Publikacja w International Union of Crystallography 2021

Daniel Tchoń, Anna Makal
„Maximizing completeness in single-crystal high-pressure diffraction experiments: phase transitions in 2°AP”
IUCrJ, (2021), 8, 1-12
https://doi.org/10.1107/S2052252521009532

W powyższej pracy po raz pierwszy systematycznie przeanalizowano wpływ kąta otwarcia kowadełka diamentowego (DAC), długości fali promieniowania i w szczególności orientacji próbki na kompletność danych dyfrakcyjnych zbieranych pod wysokim ciśnieniem. Potwierdzono znaczny wpływ orientacji próbki na osiągalną kompletność danych dla wszystkich klas Lauego i opracowano grafiki ułatwiające przewidywanie najkorzystniejszego jej ułożenia. Wyniki ww. analiz pozwoliły przewidzieć optymalną orientację próbki przechodzącej pod ciśnieniem przemianę fazową z obniżeniem symetrii z ukł. rombowego do jednoskośnego, co zapewniło unikalne >90% kompletności danych dla wszystkich badanych faz.


Data publikacji: 03 listopada 2021

Data ostatniej modyfikacji: 25 listopada 2021