Tematyczne Programy Badawcze

Zapraszamy naukowców-nauczycieli akademickich UW zaliczanych do liczby N do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Działania I.1.5. Tematyczne Programy Badawcze.

Celem Tematycznych Programów Badawczych (TPB) jest nawiązanie i rozwój współpracy naukowej z wybitnymi naukowcami, w szczególności współpracy międzynarodowej.

Wnioskodawcy mogą starać się o środki w wysokości do 300 000 zł na realizację projektów wpisujących się w tematykę POB III, na które składają się co najmniej dwa z następujących przedsięwzięć:

  • czasowe zatrudnienie wybitnych doświadczonych lub młodych naukowców;
  • organizacja konferencji;
  • organizacja warsztatów;
  • organizacja szkół;
  • wizyty naukowców zagranicznych o długości nieprzekraczającej 1 miesiąca.

Nabór wniosków będzie trwał od 8.11.2021 r. do 15.12.2021 r.

Regulamin konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 02 listopada 2021

Data ostatniej modyfikacji: 02 listopada 2021