Dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgromadzenie Plenarne KRASP dokonało wyboru członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025.

22 października 2021 r. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyły się wybory na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  wybrali 12 przedstawicieli. Jednym z nich został dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skład:
prof. dr hab. Bączek Tomasz
prof. dr hab. Diks Krzysztof
prof. dr hab. Kistryn Stanisław
prof. dr hab. Merkisz-Guranowska Agnieszka
prof. dr hab. Miczka Tomasz
dr hab. Pałys Marcin, prof. ucz.
prof. dr hab. Przyłuska-Fiszer Alicja
prof. dr hab. inż. Szmidt Jan
prof. dr hab. Szyndel Marek Stefan
prof. dr hab. Wiktor Jan Władysław
prof. dr hab. Witkoś Jacek
ks. prof. dr hab. Zyzak Wojciech

 

Źródło: https://www.krasp.org.pl


Data publikacji: 29 października 2021

Data ostatniej modyfikacji: 29 października 2021