Stypendia dla olimpijczyków – nowa edycja

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Stypendium w wysokości 1000 zł/m-c (dla laureata krajowej olimpiady przedmiotowej) oraz 2000 zł/m-c (dla finalisty olimpiady międzynarodowej) przyznawane jest na okres roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 września.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada.

Regulamin przyznawania stypendium IDUB

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 13 października 2021

Data ostatniej modyfikacji: 13 października 2021