Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie SONATA NCN

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu badawczego SONATA 2020/39/D/NZ1/01651: „Badania strukturalno-funkcjonalne ludzkiej PNPazy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Katarzyna Bandyra. Termin przesyłania dokumentów upływa 11 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the SONATA project entitled „Structure-function studies of human PNPase” financed by the National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr Katarzyna Bandyra. Deadline for applications: 11 November 2021. For more info see >> eng


Data publikacji: 11 października 2021

Data ostatniej modyfikacji: 11 października 2021