Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN
06 października 2021

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu badawczego OPUS 2020/39/B/NZ2/01301 „Rozwój narzędzi do racjonalnego projektowania leków peptydowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik. Liczba stanowisk: 2. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS project 2020/39/B/NZ2/01301 entitled „Development of tools for the rational design of peptide therapeutics” financed by the National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr hab. Sebastian Kmiecik. Available positions: 2. Deadline for applications: 6 November 2021. For more info see >> eng


Laureaci Nagrody Nobla 2021 w dziedzinie chemii – Benjamin List i David W.C. MacMillan

Znamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii!

Zostali nimi Benjamin List i David W.C. MacMillan.

Komitet Noblowski nagrodził opracowanie „asymetrycznej syntezy organokatalitycznej”.

 

Źródło: Nobel Prize

 


Nagroda Nobla w dziedzinie chemii – transmisja z CWiD UW

Dziś światem rządzić będzie chemia! Już po godz. 11:35 poznamy osobę wyróżnioną Nagrodą Nobla z tej dziedziny. Jest ona przyznawana od 1901 roku – czyli od początku istnienia Noblowskiej inicjatywy. Kto dziś zostanie laureatką lub laureatem?

Wspólnie z ekspertkami oraz ekspertami z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na transmisję z centrum informacyjnego Tygodnia Noblowskiego – Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziś w Centrum Współpracy i Dialogu UW gościmy:

* dr Marię Górną z Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej, Wydział Chemii UW
* prof. dr. hab. Pawła Kuleszę z Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW
* dr. hab. Wiktora Lewandowskiego z Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UW
* prof. dr. hab. Sławomira Sęka z Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW