Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS NCN
29 października 2021

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie Opus Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem prof. dr. hab. Wiktora Koźmińskiego: „Badania regulacji allosterycznej hydrolaz SARS CoV-2 z wykorzystaniem metod metyl-TROSY NMR – w poszukiwaniu nowych miejsc wiązania inhibitorów” ogłasza, że konkurs wygrała Pani Marlena Sykutowska.

Serdecznie gratulujemy!


Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów UW 4-5.11.2021

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego z grupy doktorów habilitowanych nie będących profesorami ani profesorami uczelni (1 mandat)

odbędą się w dn. 4-5 listopada 2021 r. (1 tura)

2 tura wyborów odbędzie się 9-10 listopada 2021 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
3 tura wyborów odbędzie się 15-16 listopada 2021 r., jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
4 tura wyborów odbędzie się 18-19 listopada 2021 r., jeżeli w 3 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


Dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgromadzenie Plenarne KRASP dokonało wyboru członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025.

22 października 2021 r. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyły się wybory na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  wybrali 12 przedstawicieli. Jednym z nich został dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skład:
prof. dr hab. Bączek Tomasz
prof. dr hab. Diks Krzysztof
prof. dr hab. Kistryn Stanisław
prof. dr hab. Merkisz-Guranowska Agnieszka
prof. dr hab. Miczka Tomasz
dr hab. Pałys Marcin, prof. ucz.
prof. dr hab. Przyłuska-Fiszer Alicja
prof. dr hab. inż. Szmidt Jan
prof. dr hab. Szyndel Marek Stefan
prof. dr hab. Wiktor Jan Władysław
prof. dr hab. Witkoś Jacek
ks. prof. dr hab. Zyzak Wojciech

 

Źródło: https://www.krasp.org.pl


Rusza rekrutacja na InnoHub – weekendowy turniej kreatywny!
28 października 2021

Chcesz mieć wpływ na przyszłe zmiany w obszarze ochrony zdrowia? Widzisz potrzeby, ale Twoje pomysły nie są jeszcze skonkretyzowane? Do tego chcesz poznawać ludzi z różnych kierunków i uczelni, aby otwierać się na nowe pomysły i poznać inne punkty widzenia? Nie czekaj – aplikuj już dzisiaj!

 

InnoHub to weekendowy turniej kreatywny, który odbędzie się 19-21 listopada stacjonarnie. Wzywamy na pokład studentów UW i WUM z różnymi kompetencjami oraz doświadczeniem!

Przewodni temat InnoHub to Digital Health. Widzimy wyzwania w tym obszarze. Jak wykorzystać technologię, aby zadbać o jakość doświadczenia pacjenta? Jak możemy sprawić, żeby pacjent lepiej rozumiał, w jaki sposób jest leczony i czuł się komfortowo podczas procesu leczenia? Chcemy obrócić myślenie o opiece medycznej, zadbać o obszary społecznościowe, budowanie grup wsparcia czy wymianę doświadczenia. Uczestnicy InnoHub nauczą się pracować z wykorzystaniem metody Desing Thinking. Nad ich projektami będą czuwać specjaliści między innymi z branży medycznej, psychologii, IT, a samo wydarzenie jest świetną okazją do integracji oraz poszerzenia własnych zainteresowań!

Nie trzeba być związanym z medycyną i mieć pomysłu, aby uczestniczyć w programie. Chcemy zbudować interdyscyplinarne zespoły, połączyć ludzi z różnych dziedzin, aby wspólnie stworzyć rozwiązanie, które zmieni świat opieki medycznej.

Zgłoś się przez formularz rekrutacyjny do 23:59 11.11.21.

Projekt będzie realizowany w ramach IDUBu https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/, a jego partnerami są Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski.

 

Źródło: www.iuw.edu.pl


Kolejne szkolenie dla pracowników i doktorantów we współpracy z wydawcą Springer Nature
27 października 2021

Zapraszamy pracowników i doktorantów UW na kolejne szkolenie on-line realizowane we współpracy z wydawnictwem Springer Nature: Academic Presentations. Warsztaty są organizowane w ramach działań: I.2.1 „Poprawa zdolności publikacyjnych”, V.3.1 „Rozwój kompetencji pracowników” oraz V.3.5 „Program rozwoju i doskonalenia kompetencji «miękkich» naukowców”.

W ramach współpracy ze Springer Nature zapraszamy na szkolenie on-line: Academic Presentations, które będzie realizowane w dn. 29-30 listopada 2021 r.

Springer Nature jest jednym z największych wydawnictw czasopism naukowych na świecie (wydawca ponad 3000 czasopism, w których opublikowano ponad 7 milionów prac naukowych). Wśród czasopism publikowanych przez SN, ponad 1100 to czasopisma znajdujące się w pierwszym kwartylu w bazie Scopus, firma jest więc wydawcą najbardziej wpływowych czasopism na świecie.

Szkolenie ma charakter warsztatowy (odbywa się w formie webinarów) i będzie realizowane w języku angielskim dla nauczycieli akademickich (przede wszystkich osób zatrudnionych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych), pracowników administracyjnych, których zakres zadań wynikający z zajmowanego przez nich stanowiska/pełnionej funkcji/roli jest zgodny lub będzie w przyszłości z tematyką szkolenia, jak również młodych naukowców (doktorantów).

Informacje nt. szkolenia oraz rejestracja

Pełen harmonogram działań rozwojowych

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Konkurs na stanowisko asystent w projekcie OPUS NCN
26 października 2021

Konkurs na stanowisko asystent (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu NCN OPUS „Fizykochemiczne podstawy działania antyoksydantów: od efektów rozpuszczalnikowych i badań mechanistycznych do zjawisk międzyfazowych w układach biomimetycznych”. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko. Termin przesyłania dokumentów upływa 25 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of Research Assistant (a group of science positions) in the OPUS project entitled „Physico-chemical principles of antioxidant action: from solvent effect and mechanistic studies to interfacial phenomena in biologically relevant systems” financed by NCN is open for application. Project leader: Prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko. Deadline for applications: 25 November 2021. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN
25 października 2021

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Opracowanie nowej metody wykrywania DNA o danej sekwencji przy pomocy powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Kudelski. Termin  przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną: 21 listopada 2021 do godziny 12:00. Więcej informacji >> pdf


Konkurs o stypendium dla studenta w projekcie SONATA 16 NCN

Konkurs o stypendium dla studenta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA 16 „Monitorowanie wewnątrzkomórkowego pH przy użyciu techniki SERS”. Kierownik projektu: dr Aleksandra Szaniawska. Liczba dostępnych stypendiów: 1. Termin przesyłania dokumentów upływa 5 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studentki/studenta w projekcie SONATA BIS NCN

Oferta Stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym SONATA BIS „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu dr hab. Jan Romański. Termin przesyłania dokumentów upływa 5 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf


Profesor Ewa Bulska z odznaczeniem „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju”
22 października 2021

Podczas Forum odznaczeniem „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju” została nagrodzona prof. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Forum Inteligentnego Rozwoju to „unikalny kongres przyszłości”, czyli wyjątkowe wydarzenie naukowo technologiczne poświęcone upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mają dużą szansę na sukces rynkowy i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia już teraz lub w ciągu najbliższych lat.

Kongres służy nawiązywaniu trwałych relacji między przedsiębiorcami wizjonerami, wybitnymi polskimi naukowcami ukierunkowanymi w swym działaniu na współpracę z biznesem, inwestorami oraz samorządowcami stwarzającymi atrakcyjne warunki do lokowania biznesu w swoich regionach.

Gratulujemy!

 

 

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl