„Ramię w ramię” – kampania na rzecz szczepień przeciw COVID-19
24 września 2021

(więcej…)


Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

1 października o godz. 14.00  w Auditorium Maximum na zabytkowym kampusie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wykład zatytułowany „Nieuporządkowane myśli maszyn” wygłosi dr Karol Hausman z Uniwersytetu Stanforda, członek zespołu badawczego Google Brain. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na stronie: https://www.uw.edu.pl/.

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpocznie się odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, wygłosi przemówienie. Następnie odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestnicy szkół doktorskich, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą przysięgę, a rektor wręczy im tradycyjne indeksy. Głos zabiorą przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów.

Wykład inauguracyjny pt. „Nieuporządkowane myśli maszyn” wygłosi dr Karol Hausman, wykładowca z Uniwersytetu Stanforda, który pracuje w zespole badawczym Google Brain, zajmującym się tematyką sztucznej inteligencji. Celem badań prowadzonych przez dr. Karola Hausmana jest umożliwienie robotom samodzielnego zdobywania podstawowych umiejętności, jedynie przy ich minimalnym nadzorowaniu.

Transmisja inauguracji, z tłumaczeniem na język angielski i polski język migowy oraz z napisami na żywo po polsku, dostępna będzie na stronie: https://www.uw.edu.pl/.

Transmisja w j. polskim >> 
Transmisja z tłumaczeniem symultanicznym na j. angielski >> 
Transmisja z napisami na żywo w języku polskim i tłumaczeniem na Polski Język Migowy dla osób niesłyszących i słabosłyszących >>

Inauguracja odbędzie się w warunkach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, które dotyczą zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Wszyscy goście, którzy wezmą udział w uroczystości, będą proszeni o założenie maseczek ochronnych, zasłaniających usta i nos.
Z powodu sytuacji epidemiologicznej wstęp na uroczystość jest możliwy jedynie dla osób, które otrzymały imienne zaproszenia i potwierdziły udział w inauguracji.

Całkowite ograniczenie parkowania na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu
1 października 2021 roku (piątek) − w związku z planowaną organizacją inauguracji roku akademickiego 2021/2022 – na terenie kampusu UW przy Krakowskim Przedmieściu będzie obowiązywało całkowite ograniczenie parkowania (nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów ZDM na 2021 r.).
Przepustki uniwersyteckie w tym dniu nie będą honorowane.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Sukces młodzieży na EUCYS w Salamance

W dniach 17-19.09.2021 odbyły się finały europejskie konkursu EUCYS skierowanego do młodych badaczy – uczniów szkół licealnych.

Jedną z grup reprezentujących Polskę w tym roku byli Igor Jaszczyszyn i Jakub Lewandowski, którzy zaprezentowali projekt badawczy ukierunkowany na zastosowanie nanokompozytu w ochronie środowiska, wykonywany w laboratoriach Wydziału Chemii UW.

W ramach realizacji projektu młodzi badacze wytworzyli materiał kompozytowy do fotokatalizy i wyłapywania zanieczyszczeń z akwenów, pracując pod okiem dr Magdaleny Osial.

Igor i Jakub zostali nagrodzeni przez Institute of Functional Biology and Genomics (IBFG) w Hiszpanii za najlepszy projekt środowiskowy.

Serdecznie gratulujemy!