Laureaci Medali na 63. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego
18 września 2021

Ze względu na panującą pandemię 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego został przesunięty o rok i odbył się w dniach 13-17 września 2021 roku. Podczas Zjazdu zostały wręczone Medale PTChem. Laureaci wygłosili też wykłady plenarne.

Laureat Medalu imienia Jędrzeja Śniadeckiego za 2020 r. – Prof. dr hab. Sławomir Filipek

Laureat Medalu imienia Jana Harabaszewskiego za 2020 r. – Prof. dr hab. Marek Orlik

Laureat Medalu imienia Jana Harabaszewskiego za 2021 r. – Prof. dr hab. Lucjan Piela

 

Serdecznie gratulujemy!


Publikacja w Chemical Communications 2021

„Theoretically derived thermodynamic properties can be improved by the refinement of low frequency modes against X-ray diffraction data”

Autorzy:  Anna A. Hoser, Marcin Sztylko, Damian Trzybiński, Anders Ø. Madsen

DOI: 10.1039/d1cc02608a

Uzyskiwanie wiarygodnych własności termodynamicznych, takich jak pojemność cieplna, entropia wibracyjna dla kryształów molekularnych jedynie na drodze obliczeń periodycznych jest bardzo kosztowne obliczeniowo, gdyż wymaga obliczeń częstości drgań, nie tylko w punkcie Γ  sfery Brillouina, ale również w innych punktach.

W publikacji pokazaliśmy, iż wykorzystując zaproponowaną przez nas metodę udokładniania częstości drgań uzyskanych na drodze obliczeń periodycznych, przeprowadzonych jedynie w punkcie Γ względem monokrystalicznych danych rentgenowskich (normal mode refinement, NoMoRe), jesteśmy w stanie uzyskać pojemności cieplne zgodne z tymi uzyskiwanymi metodami kalorymetrycznymi dla modelowych kryształów molekularnych. Stworzyliśmy również serwer, dzięki któremu użytkownicy mogą przeprowadzać udokładnienia drgań normalnych (nomore.chem.uw.edu.pl).

https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/cc/d1cc02608a

 


Rozstrzygnięcie konkursu na studenta-stypendystę w projekcie OPUS 17 NCN

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium studenckie w projekcie badawczym OPUS 17 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Bioanalityczny wgląd w życie populacji bakteryjnych – alternatywne podejście do monitorowania wzrostu mikrobiologicznego”.

Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków przyznała stypendium, które otrzyma Pani Agnieszka Czajkowska.

Serdecznie gratulujemy!