Druga edycja szkolenia „Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji”
14 września 2021

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na drugą edycję szkolenia organizowanego w ramach działania I.2.1, skierowanego do pracowników UW: redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, a także do osób, które zamierzają założyć nowe czasopismo naukowe lub reaktywować periodyk, którego wydawanie zostało przerwane.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, jak również przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów wydawniczych.

Uczestnicy szkolenia poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Prześledzą jakich formalności należy dopełnić, by zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.

Członkowie redakcji czasopism dowiedzą się, jak ważne dla upowszechnienia treści artykułów są jego konstrukcja, zamieszczone w nim informacje dotyczące autora i wydawcy, kompozycja abstraktu, wybór słów kluczowych, zapis bibliograficzny. Dlaczego nowoczesne czasopismo naukowe nie może istnieć bez dedykowanej mu strony internetowej, jak powinna wyglądać i jakie treści zawierać. Co to są bazy bibliometryczne i jakie trzeba spełnić warunki, by aplikować do baz wskazanych przez MNiSW – Scopus i Web of Science.

Szkolenie poprowadzi redaktor Dorota Dziedzic, która kieruje redakcją czasopism naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegóły szkolenia oraz zapisy

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Kurs języka polskiego dla zagranicznych pracowników UW

Uniwersytet Warszawski oferuje bezpłatny, 30-godzinny kurs języka polskiego online dla pracowników zagranicznych. Kurs ma na celu naukę umiejętności komunikacyjnych, które mogą być przydatne podczas pracy i życia w Polsce.

Planowane są 3 grupy na 3 różnych poziomach zaawansowania, w zależności od potrzeb: od A0 do C1. Kurs jest również niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktów z innymi międzynarodowymi pracownikami i wymiany doświadczeń związanych z życiem i pracą w naszym kraju.

W ramach tego kursu oferujemy:

  • bezpłatne uczestnictwo,
  • 30 godzin języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania w zależności od potrzeb (A0 – C1),
  • test kwalifikacyjny,
  • profesjonalny i pełen pasji zespół lektorów,
  • zajęcia online,
  • świetna atmosfera w międzynarodowym środowisku.

Kiedy?

18.10 – 17.12.2021 i praca własna na platformie

Zajęcia odbywać się będą popołudniami, 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Dokładny harmonogram zajęć zostanie podany po utworzeniu grup.

Gdzie?

Online na Kampusie – platformie e-learningowej dla pracowników i Zoom.

Kto może się zgłosić?

Kurs przeznaczony jest dla międzynarodowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną w okresie realizacji działania rozwojowego na Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Prosimy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona – kto pierwszy ten lepszy.

Zapisz się

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z zespołem Welcome Point: welcome@uw.edu.pl

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl