Oferta pracy dla doktorantów w projekcie OPUS NCN
13 września 2021

Kierownik Projektu – dr hab. Sebastian Kmiecik, Kierownik Laboratorium Biologii Obliczeniowej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Rozwój narzędzi do racjonalnego projektowania leków peptydowych” finansowanego przez program OPUS Narodowego Centrum Nauki na stanowisko doktorant (2 pozycje). Termin przesyłania dokumentów upływa 24 września 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – dr hab. Sebastian Kmiecik, Head of Laboratory of Computational Biology at Biological and Chemical Research Centre, Faculty of Chemistry, University of Warsaw is looking for candidates to work on the scientific project: „Development of tools for the rational design of peptide therapeutics” financed by the National Science Centre OPUS program for PhD student (2 positions). Deadline for applications: 24 September 2021. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu badawczego OPUS 2020/39/B/NZ2/01301 „Rozwój narzędzi do racjonalnego projektowania leków peptydowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik. Liczba stanowisk: 2. Termin przesyłania dokumentów upływa 24 września 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS project 2020/39/B/NZ2/01301 entitled „Development of tools for the rational design of peptide therapeutics” financed by the National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr hab. Sebastian Kmiecik. Available positions: 2. Deadline for applications: 24 September 2021. For more info see >> eng