Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie PRELUDIUM BIS 2 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem dra hab. Wiktora Lewandowskiego: „Responsywne hierarchiczne nanokompozyty dla chiralnej plazmoniki (REOPEN)” ogłasza, że konkurs wygrał: Pan mgr Mateusz Pawlak.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 09 września 2021

Data ostatniej modyfikacji: 09 września 2021