Nagroda Rektora UW dla Prof. Sławomira Filipka

JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, na wniosek Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra Edukacji i Nauki, wyróżnił Pana prof. dr hab. Sławomira Filipka nagrodą Rektora za całokształt dorobku.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 09 września 2021

Data ostatniej modyfikacji: 09 września 2021