Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie PRELUDIUM BIS 2 NCN
09 września 2021

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem dra hab. Wiktora Lewandowskiego: „Responsywne hierarchiczne nanokompozyty dla chiralnej plazmoniki (REOPEN)” ogłasza, że konkurs wygrał: Pan mgr Mateusz Pawlak.

Serdecznie gratulujemy!


Nagroda Rektora UW dla Prof. Sławomira Filipka

JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, na wniosek Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra Edukacji i Nauki, wyróżnił Pana prof. dr hab. Sławomira Filipka nagrodą Rektora za całokształt dorobku.

Serdecznie gratulujemy!