Konkurs na stanowisko licencjusza/magistranta w projekcie TEAM FNP

Konkurs na stanowisko licencjusza/magistranta w ramach projektu TEAM FNP nr TEAM/2016-3/29: „Novel photonic materials concepts, crystal growth, and beyond-the-state-of-the-art optical characterization at the crossroads”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Działanie 4.4. Kierownik projektu: dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 17 września 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of a BSc/MSc student in the TEAM FNP Project TEAM/2016-3/29 „Novel photonic materials concepts, crystal growth, and beyond-the-state-of-the-art optical characterization at the crossroads” co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, is open for application. Project leader: dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. ucz. Deadline for applications: 17 September 2021.


Data publikacji: 02 września 2021

Data ostatniej modyfikacji: 17 września 2021