Publikacja w Chemical Communications 2021
01 września 2021

„Direct enantiomeric discrimination through antisymmetric hyperfine coupling”

Chem. Commun., 2021, 57, 8264–8267

Piotr Garbacz, Juha Vaara

W pracy opisano w jaki sposób chiralne otwartopowłokowe cząsteczki posiadające trwałe elektryczne momenty dipolowe mogą indukować sygnał EPR oscylujący na częstości różnicowej rezonansu elektronowego i jądrowego. Efekt zależy od antysymetrycznej części tensora sprzężenia nadsubtelnego i może pozwolić na bezpośrednie rozróżnienie enancjomerów na podstawie pomiaru fazy sygnału. Obliczenia wykonane metodami chemii kwantowej sugerują, że dobrze rokującymi próbkami do badań eksperymentalnych są chiralne pochodne bisfluorenu.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/cc/d1cc02579a