Rola nauczycieli

Pandemia koronawirusa gwałtownie przyspieszyła zmiany w polskiej szkole i pokazała, jak ważną rolę odgrywają w tym procesie nauczyciele. Szkoła Edukacji PAFW i UW po raz szósty otwiera program stypendialny dla przyszłych i już aktywnych nauczycieli: polonistów, historyków, matematyków i biologów. Pierwsza tura rekrutacji trwa do 18 kwietnia.

– Pandemia pokazała, jak ważne jest kształcenie nauczycieli gotowych na zmiany, skutecznych nie tylko przedmiotowo, ale też wychowawczo – mówi prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor Szkoły Edukacji PAFW i UW. Takich edukatorów do pracy z dziećmi i młodzieżą przygotowuje właśnie Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie jedynych w Polsce bezpłatnych dziennych studiów podyplomowych.

– Potrzebujemy nauczycieli, którzy nie tylko świetnie uczą swojego przedmiotu, ale też inspirują, wychowują i przygotowują uczniów do zmieniającego się świata. Którzy czerpią nie tylko z sukcesów, ale i z błędów – mówi prof. Jolanta Sujecka-Zając.

Rekrutacja 2021/2022

Na bezpłatne studia mogą aplikować magistrowie polonistyki, historii, matematyki i kierunków pokrewnych, a także biologii i kierunków pokrewnych.

Do Szkoły Edukacji PAFW i UW mogą aplikować zarówno osoby, które skończyły lub właśnie kończą kierunkowe studia magisterskie, jak i takie, które chcą pracować z młodzieżą, ale dotąd nie miały okazji zdobyć uprawnień nauczycielskich i są obecnie związane z inną branżą. To także propozycja dla już aktywnych nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą rozwijać swój warsztat.

Nauka w Szkole Edukacji trwa 10 miesięcy. Przez cały ten czas studenci mogą otrzymać stypendium w wysokości od 1500 do 2000 zł. Osoby spoza Warszawy dodatkowo mogą skorzystać z bezpłatnego miejsca w pokoju jednoosobowym w akademiku UW.

Pierwsza tura rekrutacji potrwa doc18 kwietnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.szkolaedukacji.pl/rekrutacja >>

Szkoła Edukacji PAFW i UW powstała w 2015 roku na mocy porozumienia między Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a Uniwersytetem Warszawskim. Jej założeniem jest przygotowanie przyszłych lub obecnych nauczycieli do efektywnej pracy, zarówno pod względem wiedzy merytorycznej, jak i odpowiedniego podejścia dydaktycznego.

www.szkolaedukacji.pl

 

Informator dla kandydatów na studia w Szkole Edukacji PAFW i UW 2021/2022

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 07 kwietnia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 19 kwietnia 2021