Wspomnienie prof. dra hab. Andrzeja Huczko [*]

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 2 kwietnia 2021 r. zmarł

prof. dr hab. Andrzej Huczko.

 

Profesor Andrzej Huczko pracował na Wydziale Chemii od 1973 roku.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych był kierownikiem Pracowni Chemii Plazmy (obecnie Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów).

Profesor Andrzej Huczko zajmował się chemią procesów wysokoenergetycznych i chemią plazmy.
Był jednym z pionierów badań nad fullerenemi i nanorurkami węglowymi w Polsce.

Profesor Huczko był autorem kilkuset prac poświęconych materiałom ceramicznym, węglowym i kompozytowym
oraz pięciu obszernych monografii książkowych.

Andrzej Huczko był wybitnym dydaktykiem i wypromował wielu magistrów i doktorów.

 

Społeczność akademicka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego


Data publikacji: 06 kwietnia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 16 kwietnia 2021