Szkolenia dla nauczycieli akademickich w kwietniu

Zapraszamy na kwietniowe szkolenia przygotowane dla nauczycieli akademickich w ramach Działania V.3.1 „Rozwój kompetencji pracowników”.

  • Prawne aspekty udostępniania danych badawczych
  • Korpusy językowe: metodologia badań korpusowych i narzędzia do analizy danych. Wprowadzenie do platformy Sketch Engine
  • Statystyka dla archeologów
  • Rynek czasopism archeologicznych
  • Warsztat umiejętności międzykulturowych przydatnych w pracy w zespołach badawczych
  • English for Researchers B2 (1)

Aktualna lista szkoleń (wraz terminami rejestracji i terminami szkoleń) dostępna jest na stronie IDUB w zakładce Działania rozwojowe.

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 01 kwietnia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 02 kwietnia 2021