Nowa infrastruktura badawcza UW

Łącznie 18 projektów dostanie dofinansowanie w ramach konkursów na zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej (oraz wdrożenie jej do użytku) trwale zwiększającej potencjał badawczy Uniwersytetu Warszawskiego.

Dwie komisje konkursowe pracujące w ramach Działań I.4.1 „Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota” oraz I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej”, uwzględniając sugestie złożone w ramach konsultacji ze społecznością UW, oceniły ponad 70 wniosków. Biorąc pod uwagę dużą wartość naukową złożonych projektów oraz ich ogromne znaczenie dla Kampusu Ochota i całego Uniwersytetu Warszawskiego, zdecydowano na zwiększenie budżetu na tę edycję konkursów i wskazanie do dofinansowania większej liczby wniosków niż pierwotnie zakładano.

Ostatecznie do dofinansowania wskazanych zostało:

  • 4 wnioski na łączną kwotę prawie 20 mln zł w ramach Działania I.4.1 oraz
  • 14 wniosków na łączną kwotę ponad 4,6 mln zł w ramach Działania I.4.2.

Wyniki w ramach Działania I.4.1 Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota

Wnioski zakwalifikowane do finansowania z Wydziału Chemii UW:

(kolejność alfabetyczna)

  • dr Agata Królikowska (Wydział Chemii, Wydział Geologii) – „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” – kwota dofinasowania 4 923 498 zł
  • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii) – „Infrastructure for Cryomicroscopy and Electron Diffraction Core Facility” – kwota dofinasowania 4 991 577,39 zł

Wyniki w ramach Działania I.4.2 Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej

Wnioski zakwalifikowane do finansowania z Wydziału Chemii UW:

(kolejność alfabetyczna)

  • prof. dr hab. Renata Bilewicz (Wydział Chemii) – „PM-IRRA spectrometer for the measurements at the air—solution interface to study the interactions of biologically important species with model cell membranes.” – kwota dofinasowania 500 000 zł
  • dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. (Wydział Chemii) – „Custom built force spectroscopy puller to investigate conformational transitions within single biomolecules such as proteins, RNAs and DNAs, as well as their interactions with cells.” – kwota dofinasowania 176 199 zł
  • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii) – „Replacement of the CCD detector in single crystal X-ray diffractometer by HyPix-6000HE Hybrid Photon Counting (HPC) detector” – kwota dofinasowania 349 325 zł

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 30 marca 2021

Data ostatniej modyfikacji: 30 marca 2021