Dr Grzegorz Szczepaniak współautorem artykułu przeglądowego w Accounts of Chemical Research 2021

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) w ciągu ostatnich 20 lat zrewolucjonizowała chemię polimerów. ATRP umożliwia kontrolowaną polimeryzację monomerów winylowych w łagodnych warunkach, zapewniając dostęp do strukturalnie zróżnicowanych polimerów. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej innej polimeryzacji rodnikowej, ATRP zwykle wymaga warunków ściśle beztlenowych, co sprawia, że ta technika jest czasochłonna oraz skomplikowana dla osób niebędących ekspertami. W artykule pt. „Making ATRP More Practical: Oxygen Tolerance” autorzy pracy omówili różne podejścia, umożliwiające osiągnięcie tolerancji na tlen w ATRP, przedstawiając postęp w tej dziedzinie.

Praca powstała m.in. dzięki wsparciu stypendium „Mobilność Plus” MNiSW.

Grzegorz Szczepaniak, Liye Fu, Hossein Jafari, Kriti Kapil, Krzysztof Matyjaszewski, Making ATRP More Practical: Oxygen Tolerance. Acc. Chem. Res. 2021, ASAP.

https://doi.org/10.1021/acs.accounts.1c00032

 


Data publikacji: 28 marca 2021

Data ostatniej modyfikacji: 28 marca 2021