Zawieszenie zajęć w kontakcie (laboratoria) w dniach 29.03.2021 – 02.04.2021

Warszawa, dnia 24 marca 2021

Szanowni Państwo,
Nauczyciele akademiccy i Studenci,

z racji zaistniałej sytuacji epidemicznej, w porozumieniu z Dziekanem Wydziału prof. dr. hab. Andrzejem Kudelskim, podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć w kontakcie (laboratoria) w dniach 29.03.2021 – 02.04.2021.

Mogą odbywać się, z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego jedynie zajęcia realizowane w ramach pracowni dyplomowych.

Informuję, że zajęcia dla kierunku Inżyniera Nanostruktur odbywające się na Wydziale Chemii dla studentów Wydziału Fizyki zostaną odwołane odrębną decyzją Prodziekana dr. hab. Krzysztofa Turzyńskiego, prof. ucz.

Z życzeniami zdrowia
prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga


Data publikacji: 24 marca 2021

Data ostatniej modyfikacji: 10 kwietnia 2021