Prof. dr hab. Ewa Bulska powołana na funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015., poz. 1483) oraz § 3 ust. 1 oraz § 5 ust. 4 Zarządzenia Nr 23 Prezesa PKN z dnia 9 października 2019 r. (z późniejszymi zmianami), dnia 3 marca 20021 roku Polski Komitet Normalizacyjny powołał Prof. dr hab. Ewę Bulską (reprezentującą członka KT Uniwersytet Warszawski) na funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 322 ds. Materiałów Odniesienia.

Jednocześnie PKN powołał Panią Profesor na członka Rady Sektorowej Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania.

 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 17 marca 2021

Data ostatniej modyfikacji: 14 kwietnia 2021