Powołanie zespołu rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, powołał zespół rektorski do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020-2024. Do jego zadań będzie należeć integracja działań proekologicznych prowadzonych na uczelni, diagnoza potrzeb i opracowanie dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Prace nowo powstałego zespołu rektorskiego będą koncentrowały się na przygotowywaniu dla jednostek organizacyjnych UW stanowisk i rekomendacji dotyczących działań i rozwiązań proekologicznych. Istotne będzie wypracowanie z przedstawicielami: środowiska naukowego, społeczności akademickiej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Z końcem października 2020 r. zakończył działalność poprzedni zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego, funkcjonujący pod nazwą „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”, który zajmował się prowadzeniem i koordynowaniem działań zapobiegających kryzysowi związanemu ze zmianami klimatu.

Do tej pory na Uniwersytecie Warszawskim podjęto inicjatywy przybliżające społeczności akademickiej tematykę zmian klimatycznych. Były to m.in. kursy online dla studentów, doktorantów oraz wszystkich pracowników uczelni, dla których kwestia klimatu jest ważna. Uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań ekspertom i podjęcia dyskusji o przyczynach zachodzących zmian oraz konsekwencjach globalnego ocieplenia.

Badacze z UW przygotowali też interdyscyplinarny podręcznik na temat zmiany klimatu, który może być pomocą dydaktyczną dla nauczycieli w szkołach średnich oraz na uczelniach. Powstał jako odpowiedź naukowców na potrzebę powszechnej edukacji o kryzysie klimatyczno-ekologicznym. „Klimatyczne ABC…” pod redakcją naukową dr Magdaleny Budziszewskiej z Wydziału Psychologii UW, dr Aleksandry Kardaś z Wydziału Fizyki UW oraz Zbigniewa Bohdanowicza z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW to praca zbiorowa 16 ekspertów, którzy specjalizują się w zakresie: fizyki, chemii, biologii, ekologii, geografii, ekonomii, psychologii, wiedzy o społeczeństwie oraz inżynierii. Książkę przygotowali wspólnie naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. „Klimatyczne ABC…” jest dostępne w wersji elektronicznej, a wkrótce ukaże się w wersji papierowej.

Skład zespołu:

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor UW do spraw rozwoju, przewodnicząca zespołu;
dr hab. Agata Dziewulska – Centrum Europejskie UW, zastępczyni przewodniczącej;
dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska – Wydział Filozofii;
dr hab. Cezary Błaszczyk – Wydział Prawa i Administracji;
dr Magdalena Budziszewska – Wydział Psychologii;
dr Anna Buncler – Wydział Neofilologii;
Cezary Cichocki – Dział Gospodarki Materiałowej;
dr hab. Magdalena Dąbrowska – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
prof. dr hab. Tomasz Gierczak – Wydział Chemii;
Robert Grey – dyrektor do spraw Komunikacji i Relacji Zewnętrznych;
dr Małgorzata Kaczorowska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
prof. dr hab. Marek Konarzewski – Wydział „Artes Liberales”;
dr Magdalena Kozłowska – Wydział Historii;
prof. dr hab. Szymon Malinowski – Wydział Fizyki;
dr Christine Martinez – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
Magdalena Nowakowska – Wydział Archeologii;
dr Weronika Parfianowicz – Wydział Polonistyki;
dr Jan Rogala – Wydział Orientalistyczny;
dr hab. Paweł J. Rydelek – Wydział Geologii;
dr Dorota Sobierańska – Wydział Pedagogiczny;
dr hab. Ewa Stachowska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
dr Grzegorz Tchorek – Wydział Zarządzania;
dr hab. Jacek Wasilewski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
dr  Mariola Zalewska – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem;
dr hab. Marcin Zych, prof. ucz. – Wydział Biologii;
dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz. – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
Natalia Greniewska – przedstawicielka doktorantów;
Marta Burzyńska – przedstawicielka studentów.

Sekretarzem zespołu jest Małgorzata Podstawa z Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW.

Potrzebne są nam świadome i skoordynowane działania oparte o rzetelne badania naukowe w zakresie ochrony środowiska, ale każdy z nas może swoimi decyzjami, wyborami i rozwiązaniami wpłynąć na ochronę i poprawę jakości wszystkich komponentów środowiska.

prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW

W uzgodnieniach europejskich podkreślono „Woda nie jest produktem handlowym, lecz wspólnym dobrem i ograniczonym zasobem, który należy chronić i wykorzystywać w zrównoważony sposób, zarówno pod względem jakości, jak i ilości”.

prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu rektorskiego do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020-2024.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 17 marca 2021

Data ostatniej modyfikacji: 18 marca 2021