V Konkurs na Pracę Dyplomową

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do uczestnictwa w piątej edycji Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dzięki wsparciu sponsora Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Ponadto, po raz kolejny, w gronie sponsorów znajduje się spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych. Planowanym efektem jest popularyzacja tematyki komercjalizacyjnej wśród studentów oraz zachęcenie do opracowywania ambitnych rozwiązań o potencjale wdrożeniowym.

Nagrody

Nagrody pieniężne

W V Konkursie przewidziano dla zwycięzców, następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach, ufundowane przez Kancelarię Rzeczników Patentowych AOMB:

5 000 zł*
PRACA DOKTORSKA

4 000 zł*
PRACA MAGISTERSKA/INŻYNIERSKA

3 000 zł*
PRACA LICENCJACKA

* – kwoty brutto

Nagroda specjalna

W konkursie przewidziano jedną nagrodę specjalną, której fundatorem jest spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o.:

Rok darmowej preinkubacji

Preinkubacja w UWRC pozwala na rzeczywiste zaistnienie na rynku, bez konieczności ponoszenia ryzyka uruchamiania własnej działalności gospodarczej.

FUNDATORZY NAGRÓD

Regulamin konkursu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 31.03.2021 r.

Osoba do kontaktu

Łukasz Pieczara
Koordynator Projektów Studenckich w UOTT

e-mail: lpieczara@uott.uw.edu.pl
tel. + 48 22 554 07 30

 

Źródło: www.uott.uw.edu.pl


Data publikacji: 03 marca 2021

Data ostatniej modyfikacji: 14 kwietnia 2021