Rozstrzygnięcie konkursu w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w projekcie OPUS 16 NCN

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne, który jest związany z realizacją projektu badawczego: „Modelowanie lokalnej struktury krystalicznej i magnetycznej w potencjalnym QSL (quantum spin liquid) alpha-RuCl3”. Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Sławiński.

Komisja stypendialna ds. rozpatrywania wniosków ogłasza, że konkurs wygrała Pani mgr Anna Piekara.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 22 lutego 2021

Data ostatniej modyfikacji: 23 lutego 2021