Oferta stypendialna dla studenta w projekcie OPUS 18 NCN

Oferta stypendialna dla studenta w projekcie badawczym Opus 18 „Wykorzystanie woltamperometrii i grawimetrii do jednoczesnego wykrywania metaloproteinaz macierzy -1, -2 i -9 w ludzkim raku płuca” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna M. Nowicka. Termin przesyłania dokumentów upływa 25 lutego 2021 roku. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 18 lutego 2021

Data ostatniej modyfikacji: 25 lutego 2021