Trwa konkurs „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego”

Celem konkursu „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego” jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy chcą zmieniać świat wokół siebie poprzez tworzenie innowacji, zakładanie firm czy organizacji społecznych. Inicjatywa adresowana jest do wszystkich członków społeczności UW. Zgłoszenia w IV edycji konkursu można nadsyłać do 1 marca.

Osoby przedsiębiorcze związane z UW, które osiągnęły sukces w biznesie, mogą wziąć udział w  IV edycji konkursu „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego”. Konkurs skierowany jest do studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników UW. – Konkurs „Przedsiębiorca Uniwersytetu Warszawskiego” powstał w celu zaprezentowania niesamowitych sylwetek naszych absolwentów, studentów, a także pracowników – mówi prof. Beata Glinka z Wydziału Zarządzania UW, organizatorka konkursu. Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach: Master of Business, Start-up Roku, Innowacja oraz Przedsiębiorca społeczny.

Celem konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych oraz przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów biznesowych wśród przedstawicieli społeczności UW, angażujących się w tworzenie i rozwijanie firm.

– Każda gospodarka wymaga kolejnych inwestycji, nowych modeli i konceptów biznesowych. Konkurs „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego” odpowiada na te potrzeby, oferując młodym przedsiębiorcom, absolwentom i studentom Uniwersytetu swoistą platformę do zaprezentowania swoich pomysłów i osiągnięć – mówi dr Remigiusz Lewandowski, członek kapituły konkursu.

Zgłoszenia można przesyłać poprzez stronę www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl do 1 marca. Aplikować można na dwa sposoby: samodzielnie przez uczestnika lub przez osobę zgłaszającą. W drugim przypadku potencjalny uczestnik musi wyrazić zgodę na udział. IV edycja konkursu „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego” zostanie rozstrzygnięta wiosną.

Komisji konkursowej przewodniczy Adam Niewiński, współzałożyciel funduszu OTB Ventures, a pracami Kapituły kieruje prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW. Koordynatorem konkursu jest Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW.

 

Finaliści zostaną wyłonieni z co najmniej trzech, spośród czterech, kategorii konkursu:

  • Master of Business – wyróżnione zostanie przedsiębiorstwo założone przez studenta, absolwenta lub pracownika UW, które osiągnęło sukces i funkcjonuje na rynku więcej niż 4 lata.
  • Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego – w tej kategorii przynajmniej jeden z założycieli Start-upu musi być studentem, absolwentem lub pracownikiem UW. Do udziału w konkursie mogą zostać zakwalifikowane tylko te start-upy, które zostały zgłoszone do rejestracji nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego edycję konkursu i działają nie dłużej niż 5 lat.
  • Innowacja/Innowator Roku – w tej kategorii rywalizować będą ze sobą przedsiębiorcy, którzy oferują innowacyjne produkty lub usługi bądź też stosują nowoczesne rozwiązania organizacyjne.
  • Przedsiębiorca społeczny – nagrodzona zostanie organizacja, która wspiera działania na rzecz społeczeństwa i została założona przez studenta, absolwenta lub pracownika UW.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 15 lutego 2021

Data ostatniej modyfikacji: 15 lutego 2021